Danışmanlık; bir örgütte problem çözme, karar verme, örgüt geliştirme gibi birçok alanda önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere yönelik müdahaleleri içeren bir kavramdır. Danışmanlık; içerik, süreç ve prosedür aşamalarından oluşan bir dizi aktivite olarak ya da kişilerarası yaklaşımları ve dönütleri içeren bir müdahale süreci olarak tanımlanmaktadır. Danışmanlık faaliyeti; gönüllü bir ilişkiye dayanır, bağımsız bir hizmettir, bir yardım etme sürecidir, tavsiye niteliği taşır, probleme yönelik bir süreçtir, sürekli olmayan bir ilişkidir. Danışmanlık faaliyeti, örgütsel problemlerin belirlenmesi, nedenlerinin ve çözüm yollarının araştırılmasının yanı sıra örgüte tarafsız üçüncü bir gözün bakabilmesini sağlamaktadır
Danışmanlık

Danışmanlık; Müşterilerin veya yöneticilerin mevcut problemlerin nedenlerinin ve çözüm yollarının tespit edilmesine yönelik belirlenen süre içerisinde talep ettikleri ve danışmanların da uzmanlık bilgileri doğrultusunda çözüme yönelik alternatifleri tavsiye ettikleri bağımsız bir yardım etme sürecidir.

 

Danışmanlık faaliyetlerinde; danışmanın rolünün ne olduğu, danışan ile danışmanın birbirlerinden beklentilerinin ve sorumluluklarının neler olduğu açıkça ifade edilmelidir. Danışan ve danışman arasında güvenin oluşturulması, fikir alışverişinin ve işbirliğinin sağlanması sürecin sağlıklı işleyebilmesi açısından önemlidir

 

Danışmanlık; çok zorlu ve uzun dönemli bir yoldur. Bir danışmanın sağlıklı bir karar alması için insan psikolojisi, gelir gider, Pazarlama, satış ve iletişim konularında hakim aynı zamanda teknolojiyi de çok iyi kullanıyor olmalıdır.

 

Danışmanlık; yaptığı iş le ilgili kanun, Bilgi, vergi ve finans yönünden da bilmelidir. Onun için danışmanlar birer bilgi yayan ve aranan biri olmak zorundadır ve bunu severek yapmalıdır. Aynı zamanda müzekkere etmelidir.

 

Danışmaların ne yazdığı ne konuştuğu çok önemlidir. Onun için dikkatli dinlenirler. Nerede ne zaman ne konuşacaklarını bilirler. Boş vaatlerle kısa dönemli ilişki geliştirmek yerine uzun dönemli ilişikler kurarlar.

İstanbul’da yerleşik firmalar için danışmanlık hizmetimiz

NormaTÜRK çok farklı lokasyonlar’da danışmanlık hizmeti verebilmekle birlikte İstanbul’da yerleşik firmaların NormaTÜRK’ten danışmanlık hizmeti alması doğal olarak daha az iş kaybına yol açmaktadır.

Yönetici – Danışan İlişkisi;

  • Problem, yönetici-danışan tarafından doğru bir şekilde tanımlanmış olmalıdır.

  • Yönetici-danışan gereksinimlerini detaylı ve açık bir şekilde danışmana aktarmalıdır.

  • Danışman problemin çözümü için gerekli uzmanlık bilgi ve becerisine sahip olmalıdır.

  • Yönetici-danışan sunulan çözüm önerilerinin örgütte uygulanmasının doğuracağı sonuçları önceden değerlendirebilmelidir.

  • Yönetici-danışan, danışmanın sunduğu çözüm önerilerinin bilimselliğini ve geçerliliğini değerlendirmelidir.

            Danışmanlık hizmet alanlarımız

 

Bilgilerinizi Bırakın Biz Sizi Arayalım