ISO 22301 TOPLUMSAL GÜVENLİK VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı, yaklaşık 160 ülke tarafından onaylanmış bir standarttır. Bu standart iş sürekliliğinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alan bir yönetim sistemi standardıdır. Standart kuruluşların krizlerden ve olumsuz durumlardan kaçınmasına yardımcı olmak için olumlu veolumsuz planlar yaparak bu gibi durumlar gerçekleştiğinde hızlı bir şekilde eski haline dönmesi içinyardımcı olur.

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim SistemiISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

  • Faaliyetlerle ilgili mevcut ve gelecekteki tehditleri belirleyerek sürecinyönetilmesini sağlar
  • Olayların etkisini en aza indirmek için çalışır, Krizler sonrası toparlanma sürecinin iyileştirilmesi ve olayların gerçekleşmesi sırasında/sonucunda faaliyet duruşlarının en aza indirilmesi sağlar
  • Krizler sırasında kritik fonksiyonların devamını destekler,
  • Sürekliliğinin sağlanması ile günümüz rekabet ortamında avantaj sağlar.
  • Tedarikçilerin, müşterilerin, pay sahiplerinin, çalışanların gereksinimleri risk değerlendirilmesi yolu ile yerine getirilir.
  • Kuruluşun saygınlığını, markalarını ve itibarını korur.
  • Tüm iyi iş sürekliliği uygulamalarını destekleyerek müşteri güven ve memnuniyet derecesini arttırır.

Bilgilerinizi Bırakın Biz Sizi Arayalım