ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Kuruluş büyüklüğüne bakılmaksızın tüm firmaların müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören firma kalitesini üst seviyeye taşımak için edinebileceği, dünyanın ise en yaygın kullanılan yönetim  standardıdır.

İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. ISO 9001 Standardı, Kalite Yönetim Sistemi'nin nasıl oluşturulacağını tamamen kuruluşlara bırakmıştır.

Doğru anlaşılıp, doğru uygulandığında güçlü bir yönetim sistemini temsil eder.

Sonuç olarak;

 • İyi bir kalite sistemi müşteri kazanımını sağlar
 • Şartları geneldir, ölçek fark etmeksizin her sektör için uygulanabilir.
 • Neyin yapılacağını söyler, nasıl yapılacağını değil
 • Müşteri ilişkilerine odaklanan kuruluştaki müşteri şikayetleri azalır, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı daha da artar.
 • İyi tasarım ve planlama, işlem maliyetlerini azaltır.
 • Kalite problemlerinden kaynaklanan kalitesizlik maliyetlerini minimuma indirir.
 • Faaliyetlerin daha iyi planlanması, sorunların daha hızlı çözülmesi ile etkin bir yönetim sağlanmış olur.
 • Bu şekilde yönetim, tüm boyutlarıyla işletmesini daha net kontrol altında tutar, daha sağlıklı
 • kararlar verir.
 • Tüm sorunlar sistematik şekilde analiz edileceğinden, işletmede sürekli bir gelişme olur.
 • Çalışanların faaliyetlere katılımı sağlanır, motivasyon ve çalışma heyecanları  artar.
 •  Her alanda sürekli iyileştirme ile kalifiye eleman oranı artar.
 • Departmanlar arası problemlerin çözümünde sistematik yaklaşım, verimliliği artırır.
 • Süreçler ve fonksiyonlar arasındaki tanımlanmış işleyiş, organizasyon içinde sağlıklı bilgi
 • akışı sağlar.
 • Kuruluşun kalite imajı güçlenir, müşterilerin güveni artar.
 • Yeni pazarlara açılma imkanı sağlayarak, rakipler ile olan farkı artırır.
 • Sistematik ve yönetsel bir altyapı kurarak kurumsallaşma yolunda bir adım daha ileriye
 • gidilmesini sağlar.
 • Kurumsal kimlik, istikrarı da beraberinde getirir.

Bilgilerinizi Bırakın Biz Sizi Arayalım