Yönetim Danışmanlığı 

Yönetim danışmanlığı bağımsız ve uzman kişiler tarafından, yönetim, organizasyon, uygulama yöntemleri ve metodlarına ilişkin problemlerin teşhis ve araştırılması, uygun faaliyetler tavsiye edilmesi ve bu tavsiyelerin yerine getirilmesine yardımcı olunması alanında verilen hizmetlerdir.

Yönetim Danışmanı, bir veya birden fazla alanda uzmanlaşarak, bu alanlarda sağladığı tarafsız ve etkin bilgi, öneri ve uygulama desteğini müşterisinin gereksinimleri doğrultusunda uygular.
Yönetim Danışmanlığı

          Yönetim danışmanı ne yapar?

Müşteriye bilgi sağlar,

Müşterinin sorunlarını çözer,

Sorunun yeniden tanımlanmasını gerektirecek bir değerlendirme yapar,

Bulgular çerçevesinde önerilerde bulunur,

Müşteriye önerilerin uygulanabilmesi için destek sağlar,

Müşteri çalışanlarının, önerilere katılmasını ve önerileri sahiplenmesini sağlar,

Müşterinin benzer sorunları çözebilmesi için gerekli bilgi, deneyim ve eğitimi sağlar,

İşletmenin verimliliğini kalıcı olarak arttırır.

        Ne zaman yönetim danışmanı hizmeti almak gerekir?

Rekabet gücünü arttırmada,

Kaynak kullanımını arttırmak / geliştirmek gerektiğinde,

İşletme körlüğünden kurtulmak istendiğinde,

Dünya standartlarında bilgi, teknoloji ve deneyimlere hızlı ulaşmak istendiğinde,

Kötü gün için iyi günde risk yönetiminde,

Doğma, büyüme, olgunluk, küçülme gibi işletmelerin önemli evrelerinde

            Yönetim danışmanı faydaları nelerdir?

En iyi uygulamalar ve kanıtlanmış yöntemlerin şirket bünyesine kazandırılması,

Önemli ve doğru alanlara yoğunlaşma,

Değişimi hızlandırma, mümkün kılma,

Tarafsız yaklaşımın ürettiği dengeli ve uygulanabilir çözümle

 

Bilgilerinizi Bırakın Biz Sizi Arayalım