SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

 

Danışmanlık nedir?

Danışmanlık; bir örgütte problem çözme, karar verme, örgüt geliştirme gibi birçok alanda önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere yönelik müdahaleleri içeren bir kavramdır. Danışmanlık; içerik, süreç ve prosedür aşamalarından oluşan bir dizi aktivite olarak ya da kişilerarası yaklaşımları ve dönütleri içeren bir müdahale süreci olarak tanımlanmaktadır. Danışmanlık faaliyeti; gönüllü bir ilişkiye dayanır, bağımsız bir hizmettir, bir yardım etme sürecidir, tavsiye niteliği taşır, probleme yönelik bir süreçtir, sürekli olmayan bir ilişkidir. Danışmanlık faaliyeti, örgütsel problemlerin belirlenmesi, nedenlerinin ve çözüm yollarının araştırılmasının yanı sıra örgüte tarafsız üçüncü bir gözün bakabilmesini sağlamaktadır.

Süreç Danışmanlığı

Süreç Danışmanlığı nedir?

Süreç danışmanlığı; bireysel, kişilerarası, grup veya organizasyon düzeyinde gerçekleşebilir. Süreç danışmanlığında, danışman grup içerisindeki üyelere iletişim, liderlik, problem çözme, takipçilik, işbirliği gibi konulara ait becerilerin kazanılmasında yardımcı olmaktadır

Süreç danışmanlığı; örgütün, grupların ve departmanların belirlenen ortak amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için birbirine bağımlı durumunda olduklarını temel almaktadır. Ayrıca aynı sistem içerisinde paylaşılan değerler ve normlar insanların birlikte hareket etmesini gerektirmektedir

Müşterilerin veya yöneticilerin mevcut problemlerin nedenlerinin ve çözüm yollarının tespit edilmesine yönelik belirlenen süre içerisinde talep ettikleri ve danışmanların da uzmanlık bilgileri doğrultusunda çözüme yönelik alternatifleri tavsiye ettikleri bağımsız bir yardım etme sürecidir.

Danışmanlık faaliyetlerinde; danışmanın rolünün ne olduğu, danışan ile danışmanın birbirlerinden beklentilerinin ve sorumluluklarının neler olduğu açıkça ifade edilmelidir. Danışan ve danışman arasında güvenin oluşturulması, fikir alışverişinin ve işbirliğinin sağlanması sürecin sağlıklı işleyebilmesi açısından önemlidir

                           Süreç Danışmanlığının Organizasyona Katkısı:

  • Örgüt yapısı ve örgütsel dizayn değişiklikleri,

  • Kişilerarası ilişkilerin dinamikleri,

  • İletişim yapısı ve kapsamı,

  • Liderlik tarzlarına ilişkin sorunlar,

  • Örgütsel, sosyal ve yerel sorunlarla ilgili grup problem çözümü,

  • Karar verme süreci,

  • İşgören tatmin ölçümleri,

  • Eğitim ve geliştirme,

  • Üretim, kalite kontrol dolayısıyla örgütsel etkinliği sağlama olarak sıralanabilir.

Yöneticiler ifade edilen örgütsel süreçlerin sağlıklı işleyip işlemediğini denetlemekle yükümlüdürler. Örneğin, iletişim sürecinde, yönetici yatay, dikey, çapraz şekillerde bilgi akışının gerçekleştiğinden ve ihtiyaç duyulan bilginin gereken formatta iletildiğinden emin olmalıdırlar. Herhangi bir sorun olduğunda, dışarıdan bir danışman, süreci analiz etmek, problemleri tanımlamak, çözüm yolları önermek, bunları uygulamak ve geri bildirim sağlamak üzere görevlendirilmektedir. Bu danışmanlık süreci, örgütteki çeşitli sorunlara ilişkin çözüm yollarının araştırılarak tespit edilmesini içermektedir

Bilgilerinizi Bırakın Biz Sizi Arayalım